Eisen, Max (1929-)

Also known as: Eisen, Tibor
BirthplaceMoldava nad Bodvou