Pishanitskaya, Malka (January 31 1931 –)

Also known as: Pishanitskaya, Maria
BirthplaceDzerzhinsk