Kravchuk, Petro (1911-)

Also known as: Krawchuk, Peter; Kravchuk, Petr Ilʹich; Kravchuk, Petro Ilʹkovych

Related